SLO / ENG / IIS 09 /
II. BIENALE
SLOVENSKE
NEODVISNE
ILUSTRACIJE
|
|
|
|
INDEPENDENT
ILLUSTRATORS
SLOVENIA
2ND BIENNALE
Kje kdo kaj zakaj?
2009
INITIATOR / INICIATOR / TRETAROKA ORG / IN COOP. WITH BERGLA, SUPPORTING CREATIVE SOLUTIONS COMPANY / BERGLA WEB TECH / RIGHTS RESERVED.
     
  Pobudnik 1. bienala slovenske neodvisne ilustracije je pri izboru avtorjev upošteval predvsem zagotavljanje kar največje heterogenosti in hibridnosti stilskih povezav v katerih se ilustracija pojavlja. Pobudnik si pridržuje avtoriteto pri izbiri avtorjev zgolj prvo leto, ko k sodelovanju povabi 40 avtorjev. Ti avtorji dedujejo selektorstvo, pri čemer lahko vsak od njih čez dve leti povabi novega avtorja po lastni izbiri. Isti avtorji pri naslednjem bienalu ne smejo sodelovati. Kvaliteto produkcije na ta način samostojno sooblikuje neodvisna ilustracijska stroka, torej avtorji sami in ne institucije oziroma založbe. Mnogo izbranih avtorjev je mlajše generacije, vendar so na svojem področju že pokazali zelo dobre rezultate, ki so med drugim pripomogli k redefiniciji in razširitvi polja uporabe ilustracije.  
Anna Ehrlemark
Boštjan Čadež
Nina Vrhovec
David Fartek
Gregor Žakelj
Irena Ocepek
Janez Vreček
Jurij Lozič
Luka Umek
Matej de Cecco
Matej Lavrenčič
Milan Erič
Mladen Stropnik Nataša Skušek
Polona Poklukar
Neja Tomšič Špela Škulj
Neža Zinaić
Patricija Čičmir
Sara Jassim
Saša Štucin
Špela Čadež
Tilen Sepič
Urh Sobočan
Urška Štrukelj
Veli Silver
Hannes Groeblacher
Žiga Artnak
xxx - authors- xxx